Broedseizoen gestart op het Rotterdams platteland

Meer en meer broedvogels keren terug vanuit het warme zuiden naar hun zomerhonk op het Rotterdams platteland en Midden-Delfland. De grutto en tureluur zijn al in de polders gearriveerd. Eenmaal aangekomen is er weinig tijd voor de vogels om uit te puffen van de immens lange reis: een geschikte partner wordt uitgezocht, takjes verzameld en het nest aan kant gemaakt. Dit kan maar één ding betekenen: het broedseizoen is begonnen!
 
Vogels zingen en kieviten buitelen
Met de warme winter van dit jaar, voel je het voorjaar al tijden in de lucht hangen. “De natuur staat al in de stand van begin april. 2020 hoort dan ook bij de drie vroegste lentes ooit”, legt boswachter van Natuurmonumenten Maurice Kruk uit. “Het broedseizoen start doorgaans omstreeks half maart. Enkele vogelsoorten zoals bijvoorbeeld aalscholvers zijn al aan het broeden. Kieviten buitelen in de lucht en de eerste  elders overwinterende vogels zijn in ons land aangekomen en maken zich klaar om te broeden."

Rust voor de broedende weidevogels
Zeldzame weidevogelsoorten zoals de grutto en tureluur broeden in Midden-Delfland en op het Rotterdams platteland. Hier vinden ze relatief veel rust en ruimte in de weidevogelreservaten. Boswachter Maurice Kruk vertelt: “Daarom sluiten we gebieden zoals Polder Noord-Kethel en Polder Schieveen in het broedseizoen (1 maart – 15 juni) af, zodat de weidevogels hier zonder verstoring hun kroost kunnen grootbrengen.”
 
Samenwerken met de boeren
In Nederland is namelijk al jarenlang een daling van 5% van het aantal broedende weidevogels te zien. In de laatste 10 jaar is de grutto in Nederland zelfs 50% achteruit gegaan. Natuurmonumenten werkt erg hard om samen met de voorlopers onder de boeren deze oer-Hollandse weidevogels te beschermen, onder andere in Midden-Delfland en op het Rotterdams platteland. “Dat ze de polders aan de noordrand van Rotterdam weten te vinden, is erg goed nieuws. Hier moeten we zuinig op zijn!”, aldus boswachter Maurice Kruk.
 
Meer natuur in de polder
Om de polders nóg geschikter te maken voor bijvoorbeeld weidevogels wordt er op dit moment aan de rand van Polder Schieveen, op sommige locaties in de Schiebroekse polder, aan de rand van de Zuidpolder (Oude Bovendijk) gewerkt. Boswachter Maurice legt uit: “Een ecologisch adviesbureau checkt of het uitvoeren van de werkzaamheden verantwoord is in verband met eventueel aanwezige broedvogels. Is dit niet het geval? Dan wordt het werk direct neergelegd.”

Broedseizoen gestart Noord-Kethel polder
Dit verslag is van Natuurmonumenten, de foto gemaakt door Jan Kriek ©Natuurmonumenten

Polder Noord-Kethel 
Polder Noord-Kethel biedt als weidevogelreservaat een plek aan oer-Hollandse vogels zoals grutto en kievit. Tijdens het broedseizoen (1 maart tot 1 juli) is het natuurgebied goed te overzien vanaf de Kandelaarweg, Groeneweg en Harreweg in Schiedam. Buiten het broedseizoen mag je er door wandelen.