Voetpad Getijdenpark Wilhelminahaven af

De werkzaamheden aan het Getijdenpark in de Wilhelminahaven zijn nog steeds in volle gang. Vorige week is het voetpad, dat langs de natuurvriendelijke oever komt, afgemaakt.

Wilhelminahaven Landschapstafel Hof van Delfland

Getijdenpark in de Wilhelminahaven

De werkzaamheden aan het getijdenpark in de Schiedamse Wilhelminahaven zijn sinds september 2019 in volle gang. Het natuurvriendelijke oeverdeel van het getijdenpark is nu gereed. Wel is de aannemer nog bezig met het parkdeel, dat langs Zwembad Zuid ligt. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin juli 2020 klaar en wordt het getijdenpark opgeleverd.

De bestaande harde oever in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven wordt veranderd van een zeer steile helling met stenen tot een glooiende natuurvriendelijke oever. De oever krijgt een lengte van ongeveer 360 meter en een breedte van 10 tot 20 meter. Door de aanleg van de oever komt er meer groen langs de Nieuwe Maas. Er ontstaat een aantrekkelijk, uniek landschap en een beter leefgebied voor planten en dieren, zowel op het land als in het water.

Lees hier meer over project Getijdenpark Wilhelminahaven