Energietransitie

Vermindering CO2-uitstoot
 

Conform de afspraken in het Klimaatakkoord, moeten we in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terugdringen, om de opwarming van de aarde te beperken tot een temperatuurstijging van 2 °C. Daarvoor nemen we diverse maatregelen:

  • Een energietransitie, waarbij we in 2020 minimaal 9% van de energieconsumptie in Zuid-Holland duurzaam opwekken.
  • De uitstoot van broeikasgassen verminderen door verduurzamen van landbouw- en voedselsystemen o.m. door innovaties voor een concurrerende agrofoodsector.


De verwachting is dat deze opgave voor 2030 groter zal worden naar aanleiding van het Klimaatakkoord. De energietransitie vergt een zorgvuldige landschappelijke inpassing. 

Contactpersoon voor de MRDH is programmamanager Ferry Beerepoot, F.Beerepoot@bar-organisatie.nl.