Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland | Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt is burgemeester van Delft en heeft de portefeuilles Veiligheid en Verbonden stad. Daaronder vallen: openbare orde en veiligheid, communicatie, verbonden stad en regio en bovengemeentelijke samenwerking. Daarnaast is zij lid van het Algemeen Bestuur van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en voorzitter en ‘trekker’ gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland.

Volg Marja van Bijsterveldt op twitter VanBijsterveldt

 

Bijzonder provinciaal landschap Midden-Delfland

In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland op basis van de Wet natuurbescherming aan het landschap van Midden-Delfland de status van Bijzonder Provinciaal Landschap toegekend. Het landschap is deel van de gemeenten Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland. Daarnaast is ook de provincie Zuid-Holland betrokken. De gemeente vormen samen met de partners Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, Midden-Delfland Vereniging, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Lees meer informatie op de website van de gemeente Midden-Delfland https://www.middendelfland.nl/bijzonder-provinciaal-landschap