Gebiedstafel BPL Midden Delfland | Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt is burgemeester van Delft en heeft de portefeuilles Veiligheid en Verbonden stad. Daaronder vallen: openbare orde en veiligheid, communicatie, verbonden stad en regio en bovengemeentelijke samenwerking. Daarnaast is zij lid van het Algemeen Bestuur van Metropoolregio Rotterdam Den Haag en voorzitter en ‘trekker’ gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland.

Contact met de burgemeester

Meer informatie leest u in het CV van de burgemeester. Als u vragen heeft over één van de onderwerpen die tot het werkgebied van burgemeester Van Bijsterveldt horen, dan kunt u haar een mail sturen via mvbijsterveldt@delft.nl of bellen. Het secretariaat is bereikbaar op (015) 260 2876. U kunt de burgemeester ook op Twitter volgen @VanBijsterveldt.