Klimaatadaptie

De klimaatverandering zal in het waterrijke Zuid-Holland voelbaar zijn door de zeespiegelstijging, extreem weer, wateroverlast, droogte, hittestress, verzilting en hogere temperaturen.
 

Deze gevolgen vereisen aanpassingen in het watersysteem, de waterbergende functie van gebieden en de inrichting van:

  • Steden;
  • Het landelijk gebied;
  • De waterkeringen van de kust, de delta en de rivieren.
  • Daarmee verandert het landschap zoals we dat nu kennen.