Regiopark Buytenhout 

Het regiopark Buytenhout is een aaneenschakeling van zes recreatiegebieden tussen Delft en Zoetermeer met een lengte van 15 kilometer. Het is een variatie aan landschappen, flora en fauna en talrijke recreatiemogelijkheden.

Buytenhout bestaat uit de natuur- en recreatiegebieden Westerpark, Buytenpark, De Balij, Dobbeplas, het Bieslandse bos en Delftse Hout. Deze gebieden worden qua inrichting, voorzieningen en beheer op elkaar afgestemd.

Recreatiekaart Buytenhout laat fietsroutes zien die je in zo'n 30 kilometer door het hele Buytenhoutgebied leidt.

De BuytenHoutTafel lanceerde onlangs een gebiedsvisie voor Buytenhout-West, opgesteld door gebruikers van en betrokkenen bij dit gebied: burgers, bewoners, ondernemers en recreanten in samenspraak met ambtenaren van gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp en de provincie Zuid-Holland, leden van Hoogheemraadschap Delfland en medewerkers van Staatsbosbeheer.

Lees meer over de visie op de website van de BuytenHoutTafel.


Buytenhout Landschapstafel