Robuust fietsnetwerk

De bestuurlijke landschapstafel Hof van Delfland heeft in december 2017 besloten het fietsen voor recreërende stedeling aantrekkelijker te willen maken. Het recreatief fietsroutenetwerk moet toegankelijker (stad-land verbinding). De achterliggende doelstelling is de recreatieve kwaliteiten binnen het gebied van de landschapstafel te verbeteren. Besloten is een onderzoek te doen naar ontbrekende schakels en –verbindingen in het fietsroutenetwerk.


De fietspaden in het fietsknooppuntennetwerk zijn de basis voor het onderzoek. Verbeteringen in dit netwerk leveren het meeste rendement voor de recreatieve fietser. De Hollandse Banen en de Landelijke Fietsroutes (LF) zijn ook meegenomen. De input is gekomen van de 13 gemeenten en de Fietsersbonden binnen de landschapstafel Hof van Delfland. Enerzijds is gekeken naar de ontbrekende schakels. Door deze aan te pakken ontstaat een goed basisnetwerk met logische verbindingen. Anderzijds is ook de belevingskwaliteit van de routes geïnventariseerd. Uitwerking van de inventarisatie naar concrete projecten wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de MRDH. Projecten moeten te zijner tijd onderdeel worden van het uitvoeringsprogramma van de Gebiedstafel.
 
Bron: Eugenie Klok, Beleidsmedewerker Economische Zaken en Recreatie en Toerisme bij Gemeente Midden-Delfland

Metropolitane Fietsroutes

Comfortabel en aantrekkelijk fietsen tussen woon- en werkgebieden

Doel
De ambitie van de 23 gemeenten in de metropoolregio is om 250 km aan verbeterde, vernieuwde hoogwaardige fietsroutes aan te leggen. Het doel is het verbinden van woongebieden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven gevestigd zijn. Een uitnodigende comfortabele fietsroute zorgt voor een extra stimulans aan de inwoner om op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Dat verbetert de bereikbaarheid van de regio, vermindert de CO2 uitstoot en het is ook nog eens gezond. 

Samenwerking
De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan routes voor de fietsende forens. De MRDH faciliteert de gemeenten om de fietsroutes uit te werken. De ambitie is om de komende 4 jaar (2019-2023) de 90 kilometer (van de in totaal 250km) te verbeteren. De gemeenten hebben samen de eerste 5 geprioriteerde routes aangewezen.

Dit zijn:

  • Naaldwijk – Rotterdam (27 kilometer)
  • Rotterdam – Zoetermeer (17 kilometer)
  • Den Haag – Pijnacker (14 kilometer)
  • Delft – Rotterdam Alexander (20 kilometer)
  • Voorne Putten (15 kilometer)

Deze routes zijn weergegeven op deze kaart.
 

Resultaat
De routes krijgen een opknapbeurt en in sommige gevallen worden er ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aangelegd. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een nieuwe fietstunnel ter vervanging van het oversteken bij een verkeersrotonde. Of door het aanleggen van een nieuwe fietsbrug over een autosnelweg heen. Fietsen over deze routes betekent fietsen over een breed, vrij liggend, geasfalteerd fietspad of door een fietsstraat. Bij voorkeur  heeft de fietser voorrang en komt hij onderweg zo min mogelijk kruisingen tegen. Het liefst lopen de routes niet langs een drukke weg maar langs een bos, park, weiland of bebouwde omgeving. Zo is het lekker doorfietsen en is de keuze voor de fiets in plaats van de auto makkelijk gemaakt.  

Subsidies
Gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij de MRDH voor het verbeteren van Metropolitane Fietsroutes. Meer informatie via de metropoolregio.

Metropolitane Fietsroutes