Vogelkijkhut de Tureluur

De nieuwe Driemanspolder is alweer een paar maanden open en ondertussen werken zij nog steeds door naar de definitieve oplevering van het natuur-, recreatie- en waterbergingsgebied. De vogelkijkhut staat er al, er was alleen nog een goede naam nodig. 

Omdat er zoveel reacties waren op hun oproep een naam voor de vogelkijk hut te verzinnen en ze écht niet konden kiezen, is vorige maand besloten een online poll op Facebook uit te zetten met een voorselectie van namen. Maar liefst 439 mensen hebben hun stem uitgebracht. Hieruit is met 130 stemmen de Tureluur als favoriete naam naar voren gekomen. Dit was ook de naam die het meest werd gesuggereerd via de mail.

Gelukkig weten veel vogels De Nieuwe Driemanspolder al te vinden.


De tureluur

De tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogel maakt: "tjululuu". Hij is makkelijk te herkennen aan de markante felrode poten en lange snavel. Het drassige, kruidenrijke grasland van de Nieuwe Driemanspolder zal een ideale broedlocatie voor deze vogel zijn (april – juni). Buiten het broedseizoen vind je de tureluur eerder in de zoute milieus van het Waddengebied en de Zeeuwse Delta.
 
Als het water in de Nieuwe Driemanspolder eenmaal op het natuurlijke peil is (het is nu nog wat laag) en de vegetatie verder gegroeid is, verwachten ze dat er steeds meer vogels zich in de polder zullen vestigen. 

Volg de ontwikkelingen van de Driemanspolder via Facebook & Twitter

Foto's door Buro JP en projectorganisatie. Foto vogelkijkhut (rechts) door Leonie Koomen. Bron: Driemanspolder