8 oktober: SWARE-conferentie

Op donderdag 8 oktober presenteren de SWARE (Sustainable heritage management of WAterway REgions) partners de resultaten van de afgelopen 4,5 jaar aan kennisuitwisseling tijdens een digitaal evenement.


SWARE

Welke resultaten zijn mede door SWARE tot stand gekomen? Hoe heeft internationale samenwerking daaraan bijgedragen? Welke Zuid-Hollandse goede voorbeelden hebben geleid tot concrete acties in Letland, Ierland, Hongarije/Slowakije en Italië? Op die vragen wordt antwoord gegeven. Daarnaast reageren Europese sprekers op toekomstige programma’s en Europees beleid.

Het evenement is openbaar bij te wonen en vooral interessant voor overheden en organisaties die zich bezighouden met water(recreatie) in Zuid-Holland.

Kijk hier voor meer informatie over SWARE.
Kijk hier voor meer informatie en het programma van het digitale event.

SWARE-ConferentieLandschapstafelhofvandelfland