Open oproep: Maak jij de Rotte weer zichtbaar?

In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte is gelegd. Een historisch moment waar de stad Rotterdam door is ontstaan. Ter gelegenheid daarvan schrijft Stichting Plezierrivier de Rotte, in samenwerking met AIR en de partners Van der Leeuwkring en gemeente Rotterdam, een open oproep uit voor de Poort van Noord: Maak jij de Rotte weer zichtbaar?

De Poort van Noord is de plek waar de Rotte onder de Ring door stroomt. Het is de plek waar aan de ene kant Rotterdam begint en aan de andere kant het Landschapspark Rottemeren. Spoor- en weginfrastructuur domineren hier en maken De Rotte ondergeschikt als landschappelijk en van oorsprong verbindend element van stad naar ommeland.

De oevers van de Nieuwe Waterweg gaan drastisch op de schop. Video van Rijnmond.

Open oproep

Maak jij de Rotte weer zichtbaar? Stuur jouw idee in om de Poort van Noord positief op de kaart te zetten bij bewoners, ondernemers, overheden en andere organisaties. Het winnende idee moet de Poort van Noord agenderen en activeren, de aantrekkelijkheid vergroten, gebruik uitlokken en een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van deze plek. Daarnaast zoekt het idee verbinding met (een onderdeel van) het Rotte-landschap.

Het idee moet realiseerbaar zijn binnen een budget van €5.000 (exclusief BTW). Afhankelijk van de inzending kan dit bijgesteld worden. Indienen kan vanaf 16 november tot 1 februari 2021. Voor de winnaar(s) van deze open oproep is een budget van €2.500 beschikbaar om het idee verder uit te werken en te presenteren op de Rotteconferentie in juni 2021.

Meer informatie via de website van het Stadmakerscongres.