Start werkzaamheden aanleg Tweede ring fietspad en verbreding fietspad Rottebandreef

Recreatieschap Rottemeren legt een fietsverbinding aan in de zogenoemde ‘2e ring’ fietspaden in het Rottemeren gebied met als doel de bestaande fietsverbinding langs de Rotte te ontlasten en het verbeteren van de veiligheid van fietsers in het Rottemerengebied. Dinsdag 2 juni zijn de werkzaamheden gestart, die tot eind juli zullen duren.  

De fietsverbindingen worden aangelegd in de omgeving van Bergschenhoek met de verbreding van het fietspad van de Rottebandreef en de Kooilaan in Bleiswijk. 

Veiligheid fietsers
Met de aanleg van de ontbrekende schakel in de fietsverbinding kunnen snelle en langzame fietsers gescheiden van elkaar gebruik kunnen maken van de recreatieve routes en zal de veiligheid en rustbeleving van de fietsers verbeteren. 
 
Het project omvat het ontwerpen en realiseren van een ontbrekende schakel van ca. 700 m. nieuwe fietsverbinding in de zogenoemde ‘2e ring’ fietspaden in het Rottemeren gebied. Met deze nieuwe verbinding willen wij het fietspad langs de Rotte ontlasten. 

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft besloten om het groot onderhoud aan het bestaande fietspad langs de Rottebandreef gelijktijdig uit te voeren met de aanleg van de ontbrekende schakel in de fietsverbinding. Om het nieuwe fietspad goed te laten aansluiten wordt het bestaande fietspad verbreed van 3 naar 3,5 meter. Door beide opgaven gelijktijdig uit te voeren worden de middelen efficiënt ingezet en wordt de overlast voor de omgeving beperkt. De nieuwe fietsverbinding wordt goed ingepast in het landschap. 

Consequenties weggebruik
Er komt een lokale omleiding voor fietsers via de Rottedijk. Ten behoeve van de fietsomleiding komt op de Rottebandreef een tijdelijke versmalling over ca. 100m, waarbij auto’s door middel van een voorrangssituatie om beurten het vak kunnen passeren. Automobilisten kunnen hier enige hinder van ondervinden.

Samenwerking
De aanleg van de verbinding wordt mede gefinancierd door de Landschapstafel Hof van Delfland. Lees hier meer over het project.

Tweede ring fietspad Rotte Hof van Delfland