Uitgelichte projecten kaart
Het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen met als doel, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen.
Thema's
Project Fase

Kwaliteitsverbetering Jaagpad Schie en omgeving Grote Kerk

2e Fase vaarnetwerk Rotte

In 2017 is Vaarnetwerk de Rotte opgeleverd. In de regio Rotterdam kun je nu varen van knooppunt naar knooppunt met kajuitboot, sloep of kano.

Kwaliteitsimpuls Balij en Bieslandse bos

De Balij en Bieslandse Bos is een natuur- en recreatiegebied gelegen tussen Zoetermeer, Delft, Pijnacker en Nootdorp. Het totale gebied is zo’n 650 ha. groot.

Abtswoude 52

Abtswoude 52 is een locatie met een langdurige geschiedenis. Het betreft een voormalige boerderij die in 2010 niet meer in gebruik is.

Maaslandse Dam

Het project Maaslandse Dam is de omvorming van een voormalig kassengebied naar een gebied met beleefbaar hoogwaardig groen waar gewoond kan worden.

Opwaardering A4 park

De gemeente Schiedam heeft met de aanleg van de Ketheltunnel een groot dakpark gekregen. Dit dakpark sluit aan op het landschap van Midden-Delfland.

Molenvlietpark

In de Vlietzoom wordt de Rotterdamsebaan zo veel mogelijk in een groen en waterrijk landschap ‘ingepakt’.

Getijdenpark groene poort Noord

Het programma Rivier als getijdenpark is een regionaal programma ter ontwikkeling van de ervaring van eb en vloed en de daarbij hor

Natuurmaatregelen Buytenhout

De gewenste natuurmaatregelen voor het Buytenhout bestaan uit maatregelen voor de versterking van de soortenrijkdom, de aanleg van een bijenlint en een publicatie over biodiversiteit.

Parkeervoorziening TOP Ackerdijkse plassen

Enige jaren geleden is met ondersteuning van het Zuidhollands Bureau voor Toerisme een Toeristisch OverstapPunt aangelegd in het Ackerdijkse Bos. In de eisen voor een TOP staat opgenomen d

2e ring fietspaden Rottemeren

Het recreatiegebied Rottemeren is al meer dan vijftig jaar in trek bij inwoners van de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam en anderen.

Fietsverbinding Harnaschpolder

Aan de rand van Delft op voormalig tuinbouwgebied, wordt sinds enkele jaren een nieuwbouwwijk gerealiseerd genaamd Harnaschpolder.

Getijdenhaven Huys ten Donck

De plannen voor buitenplaats Het Huys ten Donck bestaan uit herstel van de historische haven en herbouw van het ‘boothuys’.

Herinrichting Crooswijkse Bocht

De kade aan de Crooswijksebocht wordt aantrekkelijker.

Bewegwijzering Rotte

Veel recreanten die langs de Rotte fietsen, wandelen of erop varen, zijn niet goed op de hoogte van wat er allemaal te zien en te doen is in de Rottemeren.

Noord Kethel polder

ln Polder Noord-Kethel is een struinpad tussen de Schieweg en Vockestaertpad met spooronderdoorgang gerealiseerd. Buiten het broedseizoen kunnen bezoekers genieten van het weidevogelreservaat.

Landgoederen De Tempel en Nieuw Rodenrijs

 

De gemeente Rotterdam is eigenaar van twee landgoederen langs de Schie: De Tempel en Nieuw Rhodenrijs.

De Balijhoeve

De stadsboerderij De Balijhoeve ligt als een natuurlijke toegangspoort voor het Balijbos.

Getijdenperk Eiland van Brienenoord

De komende jaren komt er meer groen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel.

Monstersche Sluis

Midden in het centrum van Maassluis ligt de Monstersche Sluis.

Getijdenpark Wilhelminahaven

De waterkwaliteit van de Nieuwe Maas is onvoldoende en voldoet niet aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).