Landschapstafel Hof van Delfland

Landschapstafel Hof van Delfland

De Landschapstafel Hof van Delfland was een samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen. In de periode 2012 tot 2021 is gewerkt aan het versterken van het metropolitane landschap. Vanaf 2021 is de samenwerking verder vormgegeven in geografisch bij elkaar horende landschappen in zogenaamde Gebieds- of Landschapstafels.

Deze website bevat de informatie over het programma dat de deelnemers aan de landschapstafel samen met de provincie Zuid-Holland hebben opgezet voor de periode 2016-2020. Die projecten zijn uiterlijk in december 2022 klaar. U kunt hier de feitelijke projectinformatie lezen.

Blauwe Cirkels

Verder volgen we hier de initiatieven rondom waterrecreatie. Daar wordt onder de naam Blauwe Cirkels door de enkele deelnemers van de Hof van Delfland samengewerkt met de provincie Zuid-Holland. We noemen dit Hof van Delfland, een hof die niet écht bestaat maar wel een ketting van groene en blauwe parels is in de drukke metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Uiteenlopende initiatieven en projecten zorgen in de Hof van Delfland voor behoud en verdere ontwikkeling van het groene gebied tussen de steden en gemeenten. Het is voor inwoners in de zuidwestelijke randstad een aantrekkelijk gebied van landschappen, recreatiegebieden en natuur om dichtbij huis in te recreëren. 

Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Door de gezamenlijke overheden in de Hof van Delfland is de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland opgericht (Landschapsfonds). Een ideële stichting met een ANBI-status. Het fonds is een Voor gezamenlijke initiatieven wordt nog beperkt gebruik gemaakt van het . De stichting heeft geen eigen financiële middelen. Het is een financieel instrument om projectbijdragen voor de groenblauwe leefomgeving geoormerkt beschikbaar te houden voor besteding aan concrete doelen die aan het project zijn gekoppeld. Tevens kunnen bijdragen van particulieren en bedrijven geoormerkt voor een specifiek gebied of project via de stichting beschikbaar worden gesteld.

De stichting heeft het volgende publieke belang ten doel: het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, al dan niet te samen met publieke of private partijen, een ontwikkeling te bewerkstelligen door ondersteuning van acties en projecten die kunnen bijdragen om, in de Zuidwestelijke Randstad:

  1. De kwaliteiten van de open groene landschappen te behouden en te versterken;
  2. De gebruiks- en belevingswaarden van natuur, recreatie, (cultuur)historie en agrarisch cultuurgebruik of een combinatie van vorenstaande gebruiksbestemmingen te behouden en te versterken;
  3. De gebruiks- en belevingswaarden voor de inwoners van het omliggend stedelijk gebied te vergroten door meer inhoud te geven aan de relatie tussen stad en land.

 

Uitgelichte projecten

Noord Kethel polder

Gebied
Bijzonder provinciaal Landschap Midden-Delfland
augustus 2017
juli 2019

Getijdenpark Wilhelminahaven

Gebied
Rivier als Getijdenpark
augustus 2019
december 2020