Landschapstafel Hof van Delfland

Landschapstafel Hof van Delfland

Landschapstafel Hof van Delfland heeft als samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen gewerkt van 2014 tot 2021. Vanaf 2021 werken we verder als Gebiedstafels, zie hiervoor Regioparken. Bij de MRDH, metropoolregio Rotterdam Den Haag, komt vanaf 2021 een bestuurlijk overleg over de zogenaamde groenblauwe gebiedsagenda. Zodra daarover wat te melden valt, kunt u dat HIER lezen.

Op deze website volgen we het programma dat de deelnemers aan de landschapstafel samen met de provincie Zuid-Holland hebben opgezet voor de periode 2016-2020. De projecten moeten uiterlijk in december 2022 klaar zijn. U kunt hier lezen hoe dat gaat.

Blauwe Cirkels

Verder volgen we hier de initiatieven rondom waterrecreatie. Daar wordt onder de naam Blauwe Cirkels door de -oud- deelnemers van Hof van Delfland samengewerkt met de provincie Zuid-Holland. We noemen dit Hof van Delfland, een hof die niet écht bestaat maar wel een ketting van groene en blauwe parels is in de drukke metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Met uiteenlopende initiatieven wordt in Hof van Delfland gezorgd voor behoud en verdere ontwikkeling van het groene gebied tussen de steden en gemeenten. Het wordt voor stadsbewoners, dorpsbewoners en bewoners van het buitengebied aantrekkelijk gemaakt om in te recreëren, dichtbij huis. 

Recreatiewebsite Hof van Delfland

Voor gezamenlijke initiatieven wordt nog beperkt gebruik gemaakt van het Landschapsfonds. De groene verhalen en agenda houden we bij op onze recreatiewebsite. Hof van Delfland is onze non-profit online agenda voor alles op het gebied van groen in je eigen omgeving: van stad naar strand en ommeland. Voor jou verzamelen we de beste groene tips uit de regio, om er lekker op uit te gaan, van ons groen te genieten, stad en land te verbinden! Kijk voor de beste groene tips uit de regio op Hof van Delfland.

Uitgelichte projecten

Noord Kethel polder

Gebied
Bijzonder provinciaal Landschap Midden-Delfland
augustus 2017
juli 2019

Getijdenpark Wilhelminahaven

Gebied
Rivier als Getijdenpark
augustus 2019
december 2020