Privacy statement

Privacy Statement Landschapstafel Hof van Delfland 

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, u heeft aangemeld voor een evenement, een contactformulier of enquête heeft ingevuld, kan aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:


  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

  • Website

  • Bedrijfsnaam/functie

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Om u te kunnen e-mailen met onze maandelijkse nieuwsbrief, om per email uw bijdrage voor de nieuwsbrief op te vragen, u uit te nodigen en op de hoogte te stellen van vergaderingen, bijeenkomsten e.d.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Hof van Delfland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal de Hof van Delfland zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hof van Delfland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.