Landschapsfonds

Landschapstafel Hof van Delfland heeft als samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen gewerkt van 2014 tot 2020. De Landschapstafel is per 31 december 2020 opgeheven, vanaf dat moment werken we verder als gebiedstafels, zie regioparken. Onderdeel van de Landschapstafel was het Landschapsfonds met als doelstelling het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen. Het Landschapsfonds is een stichting en blijft ook in 2021 bestaan.

Beleidsplan

In Uitvoeringsprogramma 2016-2020 landschapstafel Hof van Delfland kunt u de achtergronden lezen van het programma en de projecten die nu in uitvoering zijn.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland wordt gevormd door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp, met als bestuurlijk vertegenwoordigers:

  • de heer A.J. (Arnoud) Rodenburg (voorzitter, burgemeester Midden-Delfland
  • de heer Dr. T.J. (Edo) Haan (burgemeester Maassluis)
  • mevrouw F. (Francisca) Ravestein (burgemeester Pijnacker-Nootdorp)

De bestuurders van de stichting vervullen niet de gebruikelijke functies van penningmeester en secretaris. Die werkzaamheden worden verricht door medewerkers in dienst van de deelnemers aan de Landschapstafel Hof van Delfland.

Bezoldiging en kosten administratieve werkzaamheden

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding. De administratieve werkzaamheden van de stichting worden vergoed door de deelnemers aan de Landschapstafel Hof van Delfland. Deze kosten worden niet in mindering gebracht op de inkomsten van de stichting.

Bekijk hier het jaarverslag 2019 en jaarverslag 2020 van Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland.

Administratieve gegevens Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Secretariaat
De administratieve ondersteunende werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door de gemeente Midden-Delfland. Contactgegevens zijn:
Gemeente Midden-Delfland
Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland, de heer Wim van Dalen
Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
info@middendelfland.nl
telefoon 015-3804111

Administratieve gegevens
RSIN: BSN 858193188 (Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland)
Kamer van Koophandel 70210772

Bekijk hier de notariële akte van de oprichting van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland.

Landschapsfonds Hof van Delfland