Landschapsfonds

De Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland is in 2017 opgericht door de deelnemers van de Landschapstafel Hof van Delfland. Dit was in de periode 2012-2020 een samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen. Deze Landschapstafel is per 31 december 2020 opgeheven. De liquidatie is ondergebracht bij de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland. 

De samenwerking voor de groenblauwe leefomgeving is na de liquidatie ingericht op basis van geografische verbonden landschappen; zie ook regioparken. Onderdeel van de Landschapstafel was het Landschapsfonds met als doelstelling het werven en beschikbaar stellen van financiële middelen om, samen met private en publieke partijen, behoud, beheer en ontwikkeling van de kwaliteiten van het groene landschap in de Zuidwestelijke Randstad te ondersteunen. Het Landschapsfonds is een stichting en blijft ook in 2021 bestaan.

Beleidsplan

Het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 landschapstafel Hof van Delfland bevat informatie over de projecten die gepland waren. Deze website bevat informatie over de uitvoering van enkele projecten met een grotere impact op de recreatieve en natuurlijke waarden van de groenblauwe leefomgeving in de zuidwestelijke Randstad.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland wordt gevormd door de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Alle gemeenten uit de voormalige Landschapstafel Hof van Delfland kunnen toetreden tot het bestuur. De bestuurlijk vertegenwoordigers zijn:

  • De heer F.A. Voskamp (wethouder gemeente Midden-Delfland)
  • Mevrouw D.N. Mulder-Solleveld (wethouder gemeente Maassluis)
  • De heer P.C. Hennevanger (wethouder Pijnacker-Nootdorp)

De bestuurders van de stichting vervullen niet de gebruikelijke functies van penningmeester en secretaris. Die werkzaamheden worden verricht door medewerkers in dienst van de deelnemers aan de voormalige Landschapstafel Hof van Delfland.

Bezoldiging en kosten administratieve werkzaamheden

De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding. De administratieve werkzaamheden van de stichting zijn tot en met 2023 vanuit de liquidatie van de Landschapstafel Hof van Delfland vergoed door de deelnemers aan de Landschapstafel Hof van Delfland. Deze kosten komen niet in mindering op de inkomsten van de stichting.

Bekijk hier het jaarverslag 2019jaarverslag 2020, jaarverslag 2021 en jaarverslag 2022 van Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland. 
Bekijk hier het ingevulde ANBI standaardformulier publicatieplicht van de Belastingdienst.

Administratieve gegevens Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland

Secretariaat
De administratieve ondersteunende werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door de gemeente Midden-Delfland. Contactgegevens zijn:
Gemeente Midden-Delfland
Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland, de heer Wim van Dalen
Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden
info@middendelfland.nl
telefoon 015-3804111

Administratieve gegevens
RSIN: BSN 858193188 (Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland)
Kamer van Koophandel 70210772

Bekijk hier de notariële akte van de oprichting van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland.

Landschapsfonds Hof van Delfland