Over ons

Hof van Delfland

Landschapstafel Hof van Delfland heeft als samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen gewerkt van 2014 tot 2021. Vanaf 2021 werken we verder als Gebiedstafels, zie hiervoor Regioparken.

Bij de MRDH, metropoolregio Rotterdam Den Haag, komt vanaf 2021 een bestuurlijk overleg over de zogenaamde groenblauwe gebiedsagenda. Zodra daarover wat te melden valt, kunt u dat HIER lezen.

Op deze website volgen we het programma dat de deelnemers aan de landschapstafel samen met de provincie Zuid-Holland hebben opgezet voor de periode 2016-2020. De projecten moeten uiterlijk in december 2022 klaar zijn. U kunt hier lezen hoe dat gaat.

Projecten Landschapstafel Hof van Delfland

Deelnemers Hof van Delfland

Samenwerkingsverband van de dertien gemeenten:
Rotterdam, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Midden-Delfland, Westland, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en Rijswijk.  

De vier natuurbeherende organisaties: 
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer 
Dunea 
Zuid-Hollands Landschap.

En twee Hoogheemraadschappen:
Hoogheemraadschap van Delfland 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Landschapstafel Hof van Delfland ambitie

Verder volgen we hier de initiatieven rondom waterrecreatie. Daar wordt onder de naam Blauwe Cirkels door de -oud- deelnemers van Hof van Delfland samengewerkt met de provincie Zuid-Holland.

Hof van Delfland

We noemen dit Hof van Delfland, een hof die niet écht bestaat maar wel een ketting van groene en blauwe parels is in de drukke metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met uiteenlopende initiatieven wordt in Hof van Delfland gezorgd voor behoud en verdere ontwikkeling van het groene gebied tussen de steden en gemeenten. Het wordt voor stadsbewoners, dorpsbewoners en bewoners van het buitengebied aantrekkelijk gemaakt om in te recreëren, dichtbij huis. 

Voor gezamenlijke initiatieven wordt nog beperkt gebruik gemaakt van het Landschapsfonds.

Recreatiewebsite Hof van Delfland

De groene verhalen en agenda houden we bij op onze recreatiewebsite. Hof van Delfland is onze non-profit online agenda voor alles op het gebied van groen in je eigen omgeving: van stad naar strand en ommeland. Voor jou verzamelen we de beste groene tips uit de regio, om er lekker op uit te gaan, van ons groen te genieten, stad en land te verbinden! Kijk voor de beste groene tips uit de regio op Hof van Delfland

Bestuurlijk verantwoordelijk RES & Metrpoolregio Rotterdam Den Haag | Wethouder Stephan Brandligt

Coördinerend bestuurder Landschapspark De Rotte | Wethouder Daan de Haas

Coördinerend bestuurder Regiopark Buytenhout | Wethouder Jakobien Groeneveld

Coördinerend bestuurder Rivier als Getijdenpark | Wethouder Bert Wijbenga 

Gebiedstafel BPL Midden Delfland | Marja van Bijsterveldt

Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen | Georgette Leltz

Voorzitter Landschapsfonds | Burgemeester Arnoud Rodenburg