Over ons -historie-

Hof van Delfland

De Landschapstafel Hof van Delfland was een informeel samenwerkingsverband van dertien gemeenten, vier natuurbeherende organisaties en twee Hoogheemraadschappen gewerkt van 2012 tot 2021. Deze samenwerking was een vervolg op het Urgentieprogramma Randstad. Vanaf 2021 is de samenwerking meer gericht op geografische gebieden, aangeduid als Gebieds- of landschapstafels. Deze gebieden worden ook wel eens Regioparken genoemd.

Deze website bevat informatie van de deelnemers aan de landschapstafel over de realisatie van het Uitvoeringsprogramma 2016-2020. Realisatie van eeng root aantal projecten uit dat programma is mogelijk geworden door een subsidie van de provincie Zuid-Holland. De projecten met subsidie zijn uiterlijk in december 2022 klaar. U kunt hier de projectinformatie lezen.

Projecten Landschapstafel Hof van Delfland

Deelnemers Hof van Delfland

Samenwerkingsverband van de dertien gemeenten:
Rotterdam, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Midden-Delfland, Westland, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas en Rijswijk.  

De vier natuurbeherende organisaties: 
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer 
Dunea 
Zuid-Hollands Landschap.

En twee Hoogheemraadschappen:
Hoogheemraadschap van Delfland 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Landschapstafel Hof van Delfland ambitie

Verder volgen we hier de initiatieven rondom waterrecreatie. Daar wordt onder de naam Blauwe Cirkels door enkele partijen vanuit de voormalige Hof van Delfland samengewerkt aan het versterken van de waterrecreatie.

Hof van Delfland

We noemen dit Hof van Delfland, een hof die niet écht bestaat maar wel een ketting van groene en blauwe parels is in de drukke metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met uiteenlopende initiatieven wordt in Hof van Delfland gezorgd voor behoud en verdere ontwikkeling van het groene gebied tussen de steden en gemeenten. Het wordt voor stadsbewoners, dorpsbewoners en bewoners van het buitengebied aantrekkelijk gemaakt om in te recreëren, dichtbij huis. 

Voor de financiering van de gezamenlijke initiatieven is de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland een instrument dat de gezamenlijke overheden gebruiken om de groenblauwe leefomgeving in de zuidwestelijke Randstad te behouden en te versterken.

Recreatiewebsite Hof van Delfland

De groene verhalen en agenda stonden op de recreatiewebsite van de Hof van Delfland. Via deze link vindt u recreatieve informatie in de diverse geografische deelgebieden van de Hof van Delfland.

Bestuurlijk verantwoordelijk RES & Metropoolregio Rotterdam Den Haag | Wethouder Stephan Brandligt

Coördinerend bestuurder Landschapspark De Rotte | Wethouder Daan de Haas

Coördinerend bestuurder Regiopark Buytenhout | Wethouder Jakobien Groeneveld

Coördinerend bestuurder Rivier als Getijdenpark | Wethouder Bert Wijbenga 

Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland | Marja van Bijsterveldt

Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen | Georgette Leltz

Voorzitter Landschapsfonds | Burgemeester Arnoud Rodenburg