Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen | Georgette Leltz

Georgette Leltz; werkzaam bij Dunea als Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen.
Dunea heeft in 2016 het initiatief genomen om van de Zuid Hollandse kuststrook een nieuw nationaal park te maken.

Hieraan werken we samen met partijen in het gebied zoals gemeenten en terreinbeheerders. Deze partijen hebben in 2017-18 met een financiële bijdrage onder andere mogelijk gemaakt dat er een gezamenlijk Ambitiedocument is, een publiekswebsite en Hollandse Duinen inmiddels een begrip is waar rekening mee wordt gehouden.

Inmiddels is voor de volgende fase een Kernteam gevormd door Staatsbosbeheer, Provincie Zuid Holland en Dunea. Zij zorgen voor de basisfinanciering voor 2019-2020 om toe te werken naar de officiële status van Nationaal Park volgens de nieuwe Standaard die door het landelijke Nationale Parken Bureau in opdracht van LNV is opgesteld. In de realisatie daarvan spelen de landschapstafels een belangrijke rol.

Volg Georgette Leltz via Twitter