Blauwe cirkels

Meer dan 80 procent van de wereldbevolking woont in een delta. Water is de bron van alle leven en zorgt voor transport van mensen en goederen, voor een vruchtbaar land, voor voedsel, voor aan- en afvoer van producten en afval en wordt ook industrieel gebruikt. Water biedt ontspanning en werk. Water voegt schoonheid toe aan de omgeving en vormt voor vele kunstschilders een bron van inspiratie. Altijd en overal ter wereld.

Water heeft Hof van Delfland gevormd. Watergangen bepalen voor een groot deel de ruimtelijke structuur en bewoners en bedrijven vestigden zich hieromheen omdat dit praktisch was voor de aan- en afvoer van personen en goederen. De zee en de ligging van de kust heeft mede het succes van de glastuinbouw bepaald vanwege weerkaatsing van het licht; 1% meer licht betekende 1% meer opbrengst. De steden en dorpen groeiden en bloeiden langs watergangen, bruggen en sluizen. Rotterdam en Leidschendam zijn daar historische voorbeelden van.
 
Blauwe Cirkels is de werktitel van het thema vaarroutes/waterrecreatie binnen de landschapstafel Hof van Delfland en behelst de blauwe dooradering van de groenblauwe en rode leefomgeving; het geeft daarmee samenwerkingsallianties aan. Hiermee zijn de wateren, de oevers en de aangrenzende gebieden gedefinieerd. Niet op elk water kan gevaren worden. Het doorgaande vaarwegennetwerk valt samen met een boezemnetwerk. De toegankelijkheid van het vaarwegennetwerk wordt bepaald door de relatie tussen het type vaartuig, de hoogte van de bruggen, de dimensionering van de sluizen en de breedte en diepte van de vaarwegen.
 
Samengevat zijn er vijf ambities voor de Hof van Delfland op het gebied van waterrecreatie:
 

  1. Ontwikkelen van doorgaande waterverbindingen water-stad-land. 
  2. Realiseren van het grootste aaneengesloten sloepennetwerk in Europa, met de daarbij horende technische en innovatieve oplossingen en duurzame faciliteiten.
  3. Beter bereikbaar maken van het recreatieve blauw via de zogeheten “slow-lanes”.
  4. Aanbod aan recreatieve mogelijkheden in, op en langs het water vergroten.
  5. Verduurzaming van de groenblauwrode leefomgeving.

Lees meer over de blauwe cirkels in het ambitiedocument Blauwe Cirkels.