Waterinlaat Leuvekolk klaar voor gebruik

De nieuwe waterinlaat bij de Leuvekolk is klaar voor gebruik. De waterinlaat gaat zorgen voor de toevoer van vers, zoet water. Daarvan profiteren zowel planten, dieren als mensen in de binnenstad én in het buitengebied. 

De Leuvekolk is een uitloper van de Rotte, ten noorden van de Blaak. Voor de inlaat is een bestaande, ongebruikte leiding van 1 meter doorsnee – gelegen onder de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd. Een extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De extra inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft er in periodes van droogte meer zoet water beschikbaar voor de land- en tuinbouw en de natuur verderop langs de Rotte beschikbaar. 

Deze infographic laat de werking van de waterinlaat naar de Leuvekolk zien

Deze infographic laat de werking van de waterinlaat naar de Leuvekolk zien.

Schoner

Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Nu staat het water stil en hoopt er vaak kroos en vuil op. Voortaan wordt het water beter doorgespoeld, waardoor planten, diertjes en vissen beter gedijen.

Metamorfose

De waterinlaat maakt deel uit van een complete metamorfose van de Leuvekolk. Zo komt er ook een vispassage, waarmee vissen tussen de Nieuwe Maas en de Rotte kunnen trekken. Verder komen er in 2021 een ligweide, groen en aanlegsteiger. 

Aantrekkelijke rivieren

Leuvekolk is een van de projecten uit het programma Rivieroevers. Hierbij werken gemeente Rotterdam en partners samen om de Rotte en de Nieuwe Maas aantrekkelijker te maken voor recreatie. De inlaat is mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Landschapstafel Hof van Delfland Leuvekolk

Infographic waterinlaat: Home of the Brave
Headerfoto: Arnoud Verhey