Kenniscafé Tour de Force over aantrekkelijke fietsroutes

Tijdens het Tour de Force kenniscafé op 22 september wordt stilgestaan bij aantrekkelijkheid van fietsroutes en hoe dit vorm te geven. Dit weinig onderzochte aspect van een fietsroute heeft meer impact op de mate van gebruik en de routekeuze dan voorheen gedacht. Benieuwd? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten wordt je bijgepraat.

‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’

Binnen de Tour de Force wordt binnen Thema C ‘Hoogwaardig Fietsnetwerk’ gewerkt aan een aantrekkelijk netwerk van fietsroutes voor oa. recreatieve en utilitaire fietsers. 

Aantrekkelijkheid is één van de 5 hoofdeisen voor fietsinfrastructuur. Miranda Thüsh (thuisraad RO) en Hillie Talens (CROW) hebben onderzoek gedaan naar de inrichtingsaspecten die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van fietsinfrastructuur. Samen met Rolf Dijkstra (provincie Groningen) en Job Steneker (provincie Flevoland) nemen ze je mee door hun onderzoek, bevindingen en praktijkmiddagen met verschillende wegbeheerders. 

Het programma voor het kenniscafé op dinsdag 22 september ziet er als volgt uit:

13.00 Presentatie van de resultaten uit het onderzoek naar de 5e hoofdeis van fietsvriendelijke infrastructuur; aantrekkelijkheid
13.20 Gesprek over de resultaten 
13.30 Twee praktijkvoorbeelden gepresenteerd door de betrokken beheerders. Vanuit Flevoland/Almere/Lelystad (Job Steneker) en de provincie Groningen (Rolf Dijkstra).
13.50 Vragen over praktijkvoorbeelden en discussie over dit onderwerp.
14.15 Afsluiting kenniscafé

CROW-Fietsberaad

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. 

Meer informatie en aanmelden via de website van Fietsberaad

Tour de Force Landschapstafel Hof van Delfland